Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Vad vet du om "heta arbeten"?

Kan du svetsa, eller svarva? I takt med att våra industrier flyttar utomlands (till länder med billigare arbetskraft) sjunker efterfrågan på dessa yrken, tyvärr. Många är vi som har haft föräldrar verksamma i tung industri som svetsare, svarvare, fräsare, montörer och så vidare. I dag är de pensionerade, eller frilansande svetsare och fräsare. Framför allt i storstäderna är efterfrågan av dessa yrken fortfarande stor. Så vad gäller då det kommer till dessa "heta arbeten"? Skulle du kunna frågor och svar om heta arbeten? Skulle de skadas, vem betalar då?

Alla bör vara försäkrade

Alla personer som arbetar med heta arbeten måste vara försäkrade. Antingen de är egen företagare, eller är anställda, måste de vara försäkrade och då är det den som försäkrat arbetaren som är skyldig att se att alla säkerhetsföreskrifter följs. Är man sin egen, är det ju det egna ansvaret. Många entreprenader anlitar underentreprenader, och gäller det att den som beställt arbetet försäkrar både entreprenaden och underentreprenaden. Det finns rigorösa bestämmelser just om heta arbeten, och den som arbetar med dessa har säkerhetsföreskrifter att följa, men det finns inte några säkerhetsföreskrifter i ansvarsförsäkringar. Där gäller i stället en speciell och förhöjd självrisk i dessa fall.

25 Oct 2017