Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Göra verklig skillnad för framtiden

Som någon som lever och andas gårdsliv är jag ständigt medveten om det djupa sambandet mellan vårt arbete på gården och miljön omkring oss. Varje dag ser jag konkreta resultat av hur små förändringar kan ha stor inverkan på vår jord och oss som lever på den. Detta har lett mig till en spännande fundering: tänk om jag kunde utöka min påverkan genom att utbilda mig till miljöstrateg?

Varje beslut vi fattar på gården påverkar allt från de lokala vattendragen till de vilda djur som delar vår mark och jag känner en tilltagande önskan att göra dessa val så hållbara som möjligt. Att studera till miljöstrateg skulle ge mig kunskaperna och verktygen att implementera hållbara metoder inte bara på min egen gård utan också i samarbeten med andra bönder och lokala företag.

Det går att studera till miljöstrateg på distans

Jag har undersökt olika studiemöjligheter och hittat en distansutbildning till miljöstrateg som verkar passa perfekt. Denna utbildning erbjuder flexibiliteten att fortsätta mitt dagliga arbete på gården samtidigt som jag kan fördjupa min förståelse för miljöpåverkan och strategisk planering. Jag är särskilt intresserad av kurserna som fokuserar på hållbar utveckling och kommunikation, två kritiska områden när man arbetar med att förändra attityder och metoder inom lantbruk och andra närliggande sektorer.

Att studera till miljöstrateg känns inte bara som ett steg för att förbättra min egen verksamhet, det är också ett sätt att bidra till en större, global förändring. Vi lever i en tid där varje beslut om vår användning av resurser kan ha en varaktig inverkan, och jag känner ett personligt ansvar att leda genom exempel.

Med rätt kunskap och strategier hoppas jag kunna inspirera andra inom min gemenskap och bortom att välja mer hållbara vägar. Detta är min vision för framtiden – en värld där vi alla arbetar tillsammans för att vårda och bevara den planet vi kallar hem.

12 Apr 2024