Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Skydda privat väg

Om man är markägare och har privat väg eller mark man inte vill att alla ska åka eller gå på, så kan man köpa bommar och skyltar från PPV. Dock får man inte sätta upp dessa skyltar hur man vill, utan det gäller att ha tillstånd från kommunal myndighet. Sä att sätta upp skylt med "privat väg" är inget du ska göra utan att först sett till så att det är ok att du gör det. Det är kommunens miljökontor som beslutar om en markägare får avvisa människor med skyltar. Det hela har med allemansrätten att göra. 

Förbud mot fordon

Det man som markägare kan göra är att sätta upp skyltar med förbud mot fordonstrafik på enskild väg. Det man även får göra är att sätta upp skyltar som varnar mot fara så som "Se upp för tjuren”, "Fårbagge finns", "varning för stup" och så vidare. Människor får dock tack vare allemansrätten ändå vistas där till fots, på cykel eller ridandes.

När det gäller stängsel eller staket så får man sätta upp det kring sin tomtgräns. Dock är det så att en markgräns med stängsel kan beträdas utan risk för straff.

Allemansrätten

Allemansrätten är inskriven i regeringsformen, i Sveriges grundlag. Denna ger helt enkelt rätten till människor att kunna vara ute i naturen och att i skogen och på andra ställen få plocka svamp, bär och blommor. Dock ska detta göras utan att man skadar marken, växterna eller djuren. Sedan så finns det inskränkningar i allemansrätten, till exempel när det gäller att gå över en tomt, det vill säga omkring ett bostadshus. Den gäller inte alltid heller på vissa platser då det till exempel kan vara otillåtet att exempelvis plocka svamp från träd i en nationalpark. 

13 Jun 2020