Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Dra el själv

Kan man dra egna elledningar själv? Ja, det kan man. Om man är utbildad elektriker. Inte annars. Enkelt svar på en enkel fråga. Elektricitet är en ganska farlig kraftkälla som alla borde ha respekt för. Det kan bli väldigt stora skador om man försöker sig på det på egen hand. De kan till och med leda till döden för oskyldiga personer. Vill man inte riskera det, är rådet att absolut inte leda elledningar på egen hand. Däremot kan du byta eluttagen själv om du har ett ett jordat uttag.

Så byter du jordade eluttag:

 • Slå av strömmen
 • Skruva av locket från det gamla uttaget och lossa det från dosan
 • Losa klorna och skruvarna i fästringen
 • Lossa trådarna som sitter i fasen och jordkabeln. Den senare är gulgrön.
 • Tvinna trådarna motsols innan du monterar det nya uttaget
 • Koppla isär den nya dosan. L står för fasen och N står för nollan.
 • Anslut ledarna och var noggrann med att sätta den gulgröna på rätt plats. Den svarta ledaren ska på L och den blå ska sitta på N.
 • Dra åt skruvarna hårt. Vrid några varv så att de inte är i vägen för klorna.
 • Fäst i väggen; med fästskruvarna i fästringen och med klorna.
 • Skruva fast locket – var noga med att jordningsbleck och jordningsstift passar ihop.
 • Slå på strömmen och testa.
30 Aug 2017