Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Ibland måste somt rivas ner

Ibland måste man riva ner något, för att något annat nytt ska kunna byggas. Det är en naturlag och inget konstigt med det, snarare trivialt och allmänt. Om du behöver rivning av något som du inte kan göra själv – kanske det är mer än en vägg som ska rivas, kanske en hel villa eller byggnad – då behöver du professionella hantverkare som kan detta med rivning och sanering Uppsala. Det är tjänster som inte kan göras utan utbildad personal.

Då du behöver professionella sanerade

Om du behöver rivning och, eller sanering kan du anlita rivnings- och saneringsföretaget Upplands Företagsservice (UFS) som arbetar i Uppsala, Sedan 1996 erbjuder UFS AB Upplandsmarknaden ett flertal tjänsteområden, som till exempel ombyggnationer, rivningar och saneringar.Det kan behövas till exempel efter en vattenskada, efter vid skadeutredningar eller efter naturkatastrofer.

Kan även erbjuda fastighetsservice

UFS kan erbjuda byggservice och fastighetsservice inom VVS, sanering, rivning och fuktteknik. Det är helt enkelt en heltäckande byggfirma. De bygger och kan bygga om allt från altaner till hela affärscentrum och gallerior. De har byggarbetsmiljösamordnare som ser till att arbetet fortskrider så som deras kunder önskar..

13 Sep 2017