Ull, mjölk och solvarma tomater
Dombäcksmark

Fler byggtips om sutteränghus

Bygger du, eller planerar du att bygga nytt hus? Formen på huset du ska bygga är väldigt beroende av den tomt du har till förfogande. För dig som planerar att utnyttja din tomt och bygga ett sutteränghus, kommer här några tänkvärda tips:

Grunden är viktig. Planerar du ett sutteränghus är grundarbetet ännu viktigare än när du bygger ett vanligt hus. Inte sällan krävs den sprängning. Hur du planerar grunden har du fyra alternativ att välja mellan:

1. Grundläggning vilar helt hållet på plintar.

2. Grunden utgörs av flera betongplattor som läggs på olika marknivåer.

3. Grunden vilar dels på en platta på marknivå – men där den delen som finns på lägre nivå och sticker ut och hålls upp av plintar och pålar.

4. Grunden vilar på en platta på markkonstruktion där den inre betongplattan – mot sluttningen – fungerar som källargrund. (här krävs det väldigt mycket planering och eftertanke).

Bygger du ett sutteränghus är dräneringen avgörande för att få ett så stabilt hus som möjligt. Inte helt ovanligt drabbas sutteränghus oftare än andra av vatten- och fuktskador. Hur du löser dräneringen kommer att avgöra ditt framtida hus.

Man brukar dela in dräneringslösningen i tre olika delar:

1. En lösning som tar hand om vatten från slänten och bergssprickor.

2. En dränering för områden som ligger under jord – lämpligen en källare.

3. En lösning för markdränering med vanlig betongplatta.

Ett sutteränghus blir dyrare för att: delar av tomten kanske måste sprängas. Lägger man därtill att man måste bygga huset med flera våningar gör det husbygget dyrare. Ett mer omfattande markarbete kommer att krävas. Ett sutteräng kräver mer markarbete kort och gott.

30 Aug 2017